ArCa վիրտուալ քարտ

ArCa վիրտուալ քարտ ունենալու դեպքում Դուք կարող եք հեշտությամբ առցանց համալրել Ձեր ՄոբիԴրամի հաշիվը: 

  • Ընտրե՛ք Հաշվի համալրում բաժինը
  • Ընտրե՛ք ArCa ենթաբաժինը, լրացրե՛ք անհրաժեշտ դաշտերը և հետևե՛ք հրահանգներին

Հաշվի համալրումը կհաստատվի SMS կամ էլ. հաղորդագրության միջոցով: 


Ծառայությունը մատուցվում է առանց միջնորդավճարի: