Փոխանցումներ

ՄոբիԴրամի հաճախորդները հնարավորություն ունեն փոխանցել գումարներ ՄոբիԴրամի ցանցում, ինչպես նաև կատարել բանկային փոխանցումներ և վարկերի մարումներ: 

Ներցանցային փոխանցումներ
Բանկային փոխանցումներ
Վարկերի մարում