ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴՐԱՄԱՊԱՆԱԿՆԵՐ
eMoney-shadow
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար::
eMoney
0%
100- 100,000 դրամ
Monet_ru-big Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար::
moneta.ru
0%
100- 25,000 դրամ
Qiwi-big
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար:
Qiwi Wallet-USD / EUR                 Qiwi Wallet-RUR
0%                                                           0%                  
600- 25,000 դրամ                       100- 25,000 դրամ
RBK-shadow
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար:
RBK Money                 
0%                                                                             
200- 100,000 դրամ                       
Wallet-One-big
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Wallet One-USD                           Wallet One-RUR        
0%                                                           0%             
600- 25,000 դրամ                       600- 25,000 դրամ      
     ЮMoney
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար:
Yoo Money
0%
100- 25,000 դրամ