ՄոբիԴրամի մասնաճյուղեր

ՄոբիԴրամի հաշիվները հնարավոր է համալրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ՄոբիԴրամի բոլոր մասնաճյուղերում

Այցելե՛ք ՄոբիԴրամի մասնաճյուղ, տրամադրե՛ք համապատասխան հաշվի համարը կամ նրա նույնականացուցիչներից մեկը (բջջային հեռախոսահամար կամ էլ. հասցե) և գումարը մեր աշխատակցին, և հաշվի համալրումը կկատարվի հաշված վայրկյանների ընթացքում: Հաշվի սեփականատերը կստանա համալրման հաստատումը SMS կամ էլ. հաղորդագրության միջոցով:  

Ծառայությունը մատուցվում է առանց միջնորդավճարի: