Փոխանցումներ

ՄոբիԴրամի հաճախորդները հնարավորություն ունեն փոխանցել գումարներ ՄոբիԴրամի ցանցում, ինչպես նաև կատարել բանկային փոխանցումներ, փոխանցումներ ՄոբիԴրամից բանկային քարտեր և վարկերի մարումներ: 

Ներցանցային փոխանցումներ
Բանկային փոխանցումներ
Վարկերի մարում 

Բանկային քարտից բանկային քարտ