Վարկերի մարում

ՄոբիԴրամը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ՄոբիԴրամի Ձեր անձնական հաշվից կատարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի մարում:


ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
    eclof-internacional
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե 
100 - 20,000 դրամ - 200դրամ, > 20,000դրամ - 300 դրամ
  VivusAM_logo
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<= 50,000 - 200դրամ, > 50,001 - 300 դրամ


ԲԱՆԿԵՐ
 ameriabank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե 
200 դրամ
 evoca
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
1,000- 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
1,000 - 50,000 դրամ - 200դրամ,  > 50,000 դրամ - 300 դրամ
 ID_bank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=20,000 դրամ- առանց միջնորդավճար; > 20,001 դրամ - 100 դրամ
 acba_b_logo
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
Մինչև 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
 0,55% 
  abb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
Մինչև 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
 200 դրամ
 conversen
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
 ineco_logo_en (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
 araratbank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  unibank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  ardshin
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 

artsakhbanklogo_1_6202

Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
 byblos
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  armswissbank_logo_small_en
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  aeb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  vtn_new
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 200,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<= 35,000դրամ - 200 դրամ; 35,001 - 200,000 դրամ - 0,6%, 
  HSBC_Logo_2018
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  logo
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 


ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄ
  • Մուտք գործե՛ք Ձեր ՄոբիԴրամի անձնական էջ 
  • Ընտրե՛ք Վարկեր բաժինը
  • Ընտրե՛ք  Բանկերին կամ Վարկային կազմակերպություններին ենթաբաժինը
  • Լրացրե՛ք անհրաժեշտ դաշտերը, կատարե՛ք պահանջվող քայլերը և հաստատե՛ք գործարքը  PIN-ով

Վարկերի մարման գործընթացն ավելի արագ և հարմարավետ դարձնելու համար Դուք կարող եք սահմանել Ձեր բանկային հաշիվների ցանկը: Դա հատկապես հարմար է, եթե Դուք պարբերաբար գումար եք փոխանցում նույն բանկային հաշվին: Գրանցե՛ք բանկային հաշիվը մեկ անգամ և կատարե՛ք վարկի մարումը վայրկյանների ընթացքում: 


ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
  • Մուտք գործե՛ք Ձեր ՄոբիԴրամի անձնական էջ
  • Ընտրե՛ք Պրոֆիլ բաժինը
  • Ընտրե՛ք Բանկային հաշիվներ ենթաբաժինը
  • Սեղմե՛ք Ավելացնել կոճակը, լրացրե՛ք անհրաժեշտ դաշտերը և սեղմե՛ք Պահպանել կոճակը