Փոխանցումներ բանկային հաշիվներին

ՄոբիԴրամը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակից գումար փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր առևտրային բանկերի հաշիվներին:  


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ
 ameriabank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե 
0,55% 
 evoca
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
1,000- 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
1,000 - 50,000 դրամ- 200 դրամ; > 50,001 դրամ - 300 դրամ
 ID_bank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=20,000 դրամ- առանց միջնորդավճար; 20,001- 100,000 դրամ - 100 դրամ, 100,001-200,000 դրամ - 200դրամ, 200,001-300,000 դրամ-300 դրամ, 300,001-400,000դրամ - 400 դրամ 
  abb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
Մինչև 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
0-100,000 դրամ - 0,55% 
 acba_b_logo (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
Մինչև 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=400,000 դրամ - 0,55% 
 conversen
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
 ineco_logo_en (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
300 դրամ
ararat
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  unibank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  ardshin
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 

artsakhbanklogo_1_6202

Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
 byblos
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  armswissbank_logo_small_en
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  aeb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար
Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  vtn_new
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 200,000 դրամ
մինչև 5 րոպե
<=35,000 դրամ - 200 դրամ; 35,001 - 200,000 դրամ - 0,6% 
  HSBC_Logo_2018
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  logo
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 

Մեկ ամսվա ընթացքում բանկային փոխանցումների առավելագույն գումարը կազմում է 2,000,000 ՀՀ դրամ:


ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻՆ 
  • Մուտք գործե՛ք ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակ
  • Ընտրե՛ք Փոխանցումներ բաժինը
  • Ընտրե՛ք  Փոխանցումներ բանկային հաշիվներին ենթաբաժինը
  • Ընտրե՛ք  բանկը
  • Լրացրե՛ք անհրաժեշտ դաշտերը և սեղմե՛ք Հաշվարկել կոճակը: Եթե Դուք ունեք նախապես սահմանված բանկային հաշիվ, ապա ընտրեք այն ցանկից, և մնացած դաշտերը կլրացվեն ավտոմատ կերպով:  
  • Հաստատե՛ք գործարքը PIN-ով

Բանկային փոխանցումներն ավելի արագ և հարմարավետ դարձնելու համար Դուք կարող եք սահմանել Ձեր բանկային հաշիվների ցանկը: Դա հատկապես հարմար է, եթե Դուք հաճախակի գումար եք փոխանցում նույն բանկային հաշվին:


ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ
  • Մուտք գործե՛ք ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակ
  • Ընտրե՛ք Պրոֆիլ բաժինը
  • Ընտրե՛ք Բանկային հաշիվներ ենթաբաժինը
  • Սեղմե՛ք Ավելացնել կոճակը, լրացրեք անհրաժեշտ դաշտերը և սեղմե՛ք Պահպանել կոճակը