Փոխանցումներ բանկային քարտերին

ՄոբիԴրամը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակից գումար փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր առևտրային բանկերի կողմից թողարկված բանկային քարտերին:  


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ
 ameriabank
Վճարման գումար: Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Ակնթարթորեն
0,55% 
 evoca
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

1,000- 100,000 դրամ
Ակնթարթորեն
1,000-50,000 դրամ - 200դրամ,  > 50,001 դրամ - 300 դրամ
 ID_bank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=20,000 դրամ- առանց միջնորդավճար; >20,001 դրամ- 100 դրամ
 abb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
0 - 100,000 դրամ
Ակնթարթորեն
 0,55%
 conversen
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
 ineco_logo_en (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 100,000 դրամ
Ակնթարթորեն
300 դրամ
ararat
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
 acba_b_logo (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
  ardshin
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
artsakhbanklogo_1_6202
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 100,000 դրամ
Ակնթարթորեն
0.55%
 byblos
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
  armswissbank_logo_small_en
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
  aeb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 200,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
  vtn_new
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
մինչև 200,000 դրամ
Ակնթարթորեն
1%
  logo
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%
  HSBC_Logo_2018
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
50 - 400,000 դրամ
Ակնթարթորեն
<=25,000 դրամ- 0.55%; >25,001 դրամ - 0.75%

Մեկ ամսվա ընթացքում բանկային քարտերի համալրման առավելագույն գումարը կազմում է 4,000,000 ՀՀ դրամ:

Փոխանցումը հնարավոր է կատարել ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված քարտերին՝ բացառությամբ Յունիբանկի և Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի Visa Plus տեսակի քարտերին:
 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՆ
  • Մուտք գործե՛ք  ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակ
  • Ընտրե՛ք Փոխանցումներ բաժինը
  • Ընտրե՛ք  Բանկային քարտին ենթաբաժինը
  • Մուտքագրե՛ք  բանկային քարտի համարը
  • Նշե՛ք  գումարի չափը
  • Ընտրեք վճարման տարբերակը՝ ՄոբիԴրամի հաշիվ կամ ՄոբիԴրամի հաշվին կցված բանկային քարտ
  • Սեղմե՛ք Հաստատել կոճակը: 
  • Հաստատե՛ք գործարքը PIN-ով