ՄոբիԴրամի հաշվի համալրում և գումարի կանխիկացում հաշվից

ՄոբիԴրամի մասնաճյուղերում Դուք կարող եք համալրել ցանկացած ՄոբիԴրամ հաշիվ, ինչպես նաև կանխիկացնել գումար հաշվից:  

ՄոբիԴրամ հաշիվների համալրումը կատարվում է անվճար:

Կանխիկացման հրահանգ ուղարկելու համար գանձվում է 0.5% (նվազ. 30 դրամ): Կանխիկացված գումարը տրամադրվում է անվճար: