Terminal_website_header_hy


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ և ՔԱՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ
th
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
0%         
1,000 - 100,000 դրամ
converse_web
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; > 20,000 դրամ - 300 դրամ
500 - 100,000 դրամ
   aeb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
200 դրամ      
100 - 100,000 դրամ
Ameria
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
200 դրամ
100- 100,000 դրամ
ACBA
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
200 դրամ
100- 100,000 դրամ
Evoca
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
<=50,000 դրամ- 200 դրամ; > 50,000 դրամ - 300 դրամ
1,000- 100,000 դրամ
ID_bank
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
<=20,000 դրամ- առանց միջնորդավճար; > 20,001 դրամ - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ