Terminal_website_header_hy


ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
DAHK Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Հարկադիր կատարման ծառայություն
300 դրամ
1 - 100,000 դրամ
Ekeng homepage
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
ԷԿԵՆԳ
300 դրամ
3,000 դրամ
Parking4 Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Ավտոկայանատեղի ծառայություն
< 1,000 դրամ- անվճար; >1,000 դրամ - 200 դրամ
100- 12,000 դրամ
      Parking4
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Ավտոկայանատեղի տուգանքներ
200 դրամ
5,000 դրամ
        policeLogo
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Ճանապարհային Ոստիկանության տուգանքներ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ