Terminal_website_header_hy


ԲԱՆԿԵՐ
 AEB-new
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
200 դրամ
100 - 100,000 դրամ
 converse_web
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի հերթական / Վարկի մայր գումարի մարում
<= 20,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 - 300 դրամ
500 - 100,000 դրամ
 artsakhbanklogo_1_6202
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում / Վարկի մայր գումարի մարում
<= 50,000 դրամ - 200 դրամ; > 50,001 - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ID_bank
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
100 - 20,000 դրամ - առանց միջնորդավճար; > 20,001 - 100 դրամ
100 - 100,000 դրամ
 ineco_logo_en
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
300 դրամ        
400 - 100,000 դրամ
 Ameria
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
200 դրամ
100- 100,000 դրամ
 acba_b_logo
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
200 դրամ
100- 100,000 դրամ
 evoca
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=50,000 դրամ - 200 դրամ; > 50,000 դրամ - 300 դրամ
1,000- 100,000 դրամ
vtb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=35,000 դրամ - 200 դրամ; > 35,000 դրամ - 0.6% 
100 - 200,000 դրամ
abb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=50,000 դրամ - 200 դրամ; > 50,000 դրամ - 300 դրամ 
100 - 100,000 դրամ
ardshinb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի հերթական / Վարկի մայր գումարի մարում
300 դրամ 
100 - 100,000 դրամ


ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
eclof logo
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<= 20,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
Finca
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
250 դրամ
1 - 100,000 դրամ
Global_Credit
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=10,000 դրամ- 200 դրամ; > 10,000 դրամ - 300 դրամ
200- 100,000  դրամ
Good_Credit_Logo
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<= 20,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
download (7)
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<= 20,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ

2019-08-02-123339-vivus.am

Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<= 20,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
blesss
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=20,000 դրամ - 100 դրամ; > 20,000 - 50,000 դրամ - 200 դրամ, 
> 50,000 - 100,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
  1664981logo
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=10,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
  newlogo1
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=20,000 դրամ - 200 դրամ; > 20,000 դրամ - 300 դրամ 
100 - 100,000 դրամ
1sthip_arm
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
200-20,100 դր. - 100դր;  20,100-100,200դրամ - 200 դր. 
200 - 100,000 դրամ
Premium
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
0%
100 - 100,000 դրամ
 zeppa.
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=10,000 դրամ - 200 դրամ; >10,000 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
 222x222_norman
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Վարկի մարում
<=50,000 դրամ - 200 դրամ; >50,001 դրամ - 300 դրամ
100 - 100,000 դրամ