Денежные переводы

В филиалах МобиДрам Вы можете воспользоваться услугами международных платежных систем Юнистрим и Конверс-Трансфер.

Услуги международных переводов предоставляются в филиалах Еревана, Арташата, Мартуни и Эчмиадзина. 

Услуги локальных денежных переводов через платежную систему Конверс-Трансфер предоставляются во всех филиалах МобиДрам. 


CONVERSE Transfer-logo
Конверс Трансфер

Unistream_logo
Юнистримfininfo«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` https://www.fininfo.am 

* ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է