Деневные переводы

В филиалах МобиДрам Вы можете воспользоваться услугами международных платежных систем MoneyGramЮнистрим и Конверс-Трансфер.

Услуги международных переводов предоставляются в филиалах Еревана, Арташата и Эчмиадзина. 

Услуги локальных денежных переводов через платежную систему Конверс-Трансфер предоставляются во всех филиалах МобиДрам. 


MoneyGram logo
Мани Грам


CONVERSE Transfer-logo
Конверс Трансфер

Unistream_logo
Юнистримfininfo«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am*

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է